WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - 

POWIATÓW: PSZCZYŃSKIEGO, MIKOŁOWSKIEGO, TYSKIEGO, ŻORSKIEGO, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, BIELSKIEGO, BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO, CIESZYŃSKIEGOWycena obejmuje:

 • nieruchomości gruntowe (działki budowlane, działki rolne, lasy),
 • nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjne ( biur, magazynów, centrów handlowych),
 • budynki (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków),
 • nieruchomości przemysłowe, biurowe i magazynowe,
 • ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),
 • prawa użytkowania wieczystego i inne.

Wycena nieruchomości realizowana jest dla różnych celów i potrzeb, m. in.:

 • kupno/sprzedaż
 • określenia wartości bankowo-hipotecznej,
 • odszkodowanie,
 • opłaty adiacenckie,
 • renta planistyczna,
 • użytkowanie wieczyste - wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych,
 • ustanawianie służebności i inne.

Każda wycena sporządzania jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa a także standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW).

Zapraszam do współpracy!