WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - 

POWIATÓW: PSZCZYŃSKIEGO, MIKOŁOWSKIEGO, TYSKIEGO, ŻORSKIEGO, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, BIELSKIEGO, BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO, CIESZYŃSKIEGOFirma świadczy usługi w zakresie wykonywania operatów, opinii i ekspertyz dotyczących określenia wartości nieruchomości oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości. Usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie nieruchomości wykonywane    są w oparciu o zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przy uwzględnieniu Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych